Landstinget i Östergötland

Utvidgad informationsplikt

Ett av lagens viktigaste områden är den utvidgade informationsplikten, något som ställer stora krav på kommunikationen mellan vårdgivare och patient. Patienter ska få information på en mängd olika områden och på ett sätt som är anpassat och begripligt för patienten. Här blir 1177.se ett viktigt verktyg för vårdpersonalen att använda för att uppfylla informationsplikten.

På 1177.se för vårdpersonal finns information hur du kan använda 1177.se i mötet med patienten för att på ett bra sätt möta informationskraven i den nya patientlagen.

1177.se - för vårdpersonal
 
Broschyr och affisch hur du kan använda 1177.se i mötet med patienten