Region Östergötland

Patientlagen - mer information

 

Information för arbetsplatsträffar

Bildspel om patientlagen (uppdaterad 2015-09-03)

Länkar för mer information

Sammanfattning av lagen, vanliga frågor och svar, powerpointbilder och film om patientlagen:
Patientlagen ska stärka patientens ställning (Länk till SKL)
Information riktad till invånare, patienter och anhöriga om lagen och vad den innebär rent konkret:
Om patientlagen på 1177.se
Tema patientlagen på 1177.se