Landstinget i Östergötland

Personcentrerad vård

För att nå en mer jämlik vård och hälsa behöver patienters och närståendes delaktighet öka. Forskning visar att personcentrerad vård leder till bättre vårdkvalitet, ökad arbetstillfredsställelse och kortare vårdtider.

Personcentrerad vård handlar om att möta hela människan och planera vården tillsammans – med personens egen berättelse, egna behov och egna resurser som grund.

Region Östergötland har beslutat om en gemensam definition av personcentrerad vård, eftersom det finns olika sätt att beskriva vad det är.

Region Östergötlands definition av personcentrerad vård

Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens berättelse, egna resurser och behov lägger grunden för gemensam planering och delaktighet med ömsesidig respekt för varandras kunskap.

 

 

 

Kontakt


Har du frågor om personcentrerad vård?

Skicka ett mejl till oss >>>

 

Nytt om
personcentrerad vård


Personcentrerad vård är mer effektiv och kostar mindre vid kroniska sjukdomar än vanlig vård, visar en avhandling av Laura Pirhonen.
Avhandlingen hittar du via Göteborgs Universitet >>>

Region Östergötlands nyhetsbrev om personcentrerad vård