Landstinget i Östergötland

Berättelser från vården

Här hittar du berättelser att inspireras av i arbetet med personcentrerad vård. Några kommer från patienter, andra från vårdpersonal.

 

Bildlänk till film om Helene

Helene beskriver hur mötet med läkaren Johannes påverkade hennes beslut och vilken effekt det fick för hennes hälsa. (3.20 min)

 

 
Stefan Franzén, thoraxkirurg och chef för Hjärt- och medicincentrum i Region Östergötland, har skrivit en betraktelse om personcentrerad vård.
Läs och inspireras>>>

 

Filmlänk till film med undersköterskan Peter

Peter Hermansson, undersköterska på akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, berättar om bemötande och vardagssituationer där små detaljer och nyanser kan avgöra om ett möte i vården blir lyckat eller inte. (5.43 min)

 

 

Bildlänk till film med läkaren Kerstin

Kerstin Skog Tigerström, akutläkare på Universitetssjukhuset i Linköping, berättar om möten med patienter, närstående och medarbetare - vad som är avgörande för att få till ett bra bemötande. (6.01 min)

 


Bildlänk till filmen om Hans-Inge Persson

Hans-Inge Persson har, utifrån sina och sin hustrus erfarenheter, skrivit boken Den inhumana vården – en bild från insidan av Skånes universitetssjukhus (C Publishing 2015, Lund). Här kan ni höra hans berättelse (38 minuter).

 

 

Bildlänk till filmen om Anne-Maj Thorsson

Anne-Maj Thorsson, Jönköping, beskriver sina upplevelser som patient och sina tankar kring personcentrerad vård. (3.27 min)

 

 

Varjedag-berättelser från Kalmar läns landsting:
(ca 2 minuter)

Bildlänk till filmen "Osynlig anhörig"

Bildlänk till filmen "En taggig patient"

 Bildlänk till filmen "Spegeln i handen"