Landstinget i Östergötland

Kontakt

För mer information om Region Östergötlands arbete för en personcentrerad vård kan du kontakta följande personer:

Barn- och kvinnocentrum: Maria Unnervik

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård: Caroline Hybinette

Diagnostikcentrum: Liselott Joelsson

Folkhälso- och statistikenheten: Anna Stadig och Maria Elgstrand

Hjärtcentrum: Maria Ilhammar

Medicincentrum: Carin Ericsson

Närsjukvården i östra Östergötland: Erik Ekblad

Närsjukvården i västra Östergötland: Carin Ericsson

Närsjukvården i centrala Östergötland: Mårten Elfström

Primärvårdscentrum: Annette Johansson

Sinnescentrum: Marcus Lundin