Landstinget i Östergötland

Kontakt

För mer information om Region Östergötlands arbete för en personcentrerad vård kan du kontakta följande personer:

Närsjukvården i östra Östergötland:
Elin Glad, elin.glad@regionostergotland.se

Närsjukvården i västra Östergötland:
Linda Karlsson, Linda.Ev.Karlsson@regionostergotland.se

Närsjukvården i centrala Östergötland:
Li Widmark, Li.Widmark@regionostergotland.se

Närsjukvården i Finspång:
Lotta Bergström, Lise-Lotte.Bergstrom@regionostergotland.se

Primärvårdscentrum:
Annette Johansson annette.m.johansson@regionostergotland.se

Hjärt- och medicincentrum:
Carin Ericsson, carin.ericsson@regionostergotland.se

Barn- och kvinnocentrum:
Maria Unnervik, Maria.Unnervik@regionostergotland.se

Sinnescentrum: 
Marcus Lundin,  Marcus.Lundin@regionostergotland.se

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård:
Caroline Hybinette, Caroline.Hybinette@regionostergotland.se

Diagnostikcentrum:
Liselott Joelsson, liselotte.joelsson@regionostergotland.se

Verksamhetsutveckling vård och hälsa:
Lovisa Karlsson, lovisa.karlsson@regionostergotland.se