Region Östergötland

Kunskap och litteratur

Vill du läsa mer om personcentrerad vård? Här hittar du länkar till mer kunskap och tips på litteratur i ämnet.

Rapporter och vetenskapligt underlag

 

 Från mottagare till medskapare (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

 Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården (SBU)

 Implementering och utvärdering av personcentrerad vård (Leading Health Care)

 Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening)

Länkar till andra webbplatser

 

 Personcentrerad vård (Sveriges Kommuner och Landsting)

 ”Patienten en del av teamet” ämnesinformation och regelverk (Socialstyrelsen)

 Personcentrerat arbetssätt (Västra Götalands-regionen)

 Goda exempel, personcentrerad vård (Ringla)

 Centrum för personcentrerad vård  (Göteborgs universitet)

 

Litteratur


 

Dahlberg, K. & Ekman, I. (red.) (2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli lyssnad på och förstådd. (Första upplagan).

Persson, H., Javinger, M. & Ekman, I. (2017). Personcentrerad hälso- och sjukvård: rapport från verkligheten. (Första upplagan).

Ekman, I. (red.) (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

 

Handbok i förändringsledningEftersom personcentrerad vård handlar om ett stort förändringsarbete tipsar vi om Region Östergötlands handbok i förändringsledning. Den vänder sig till dig som är förändringsledare eller i din roll stöttar förändringsledare inom regionen, samt till dig som arbetar med utveckling och förändring i någon annan roll.

 

Har du material du tycker är bra? Hör av dig så ser vi till att det läggs till här.