Region Östergötland

Verktyg och metoder

I förbättringsarbetet för ett mer personcentrerat förhållningssätt och en personcentrerad vård finns många olika metoder och verktyg att använda.

Under nedanstående rubriker finns några av dem samlade.