Landstinget i Östergötland

Sepsis-larm

Dödligheten i sepsis är hög. För att minska risken att en patient ska dö i sepsis, krävs snabb behandling i ett tidigt skede. Region Östergötland behöver bli bättre på att identifiera drabbade patienter, oavsett var de söker vård, och se till att de får rätt vård och behandling.  

Projektet sepsis-larm ska leda till ökad medvetenhet samt snabbare upptäckt, diagnostisering och behandling av sepsis. Projektet omfattar en checklista (sepsis-kortet) för preshospital upptäckt samt nya handläggningsrutiner på akutmottagning och vårdavdelning.

Bakgrunden är en studie som visar att förekomsten av bakterier i blododlingar har ökat kraftigt i Östergötland sedan 2000. Mest ökar de fall som inträffar ute bland befolkningen, alltså utanför sjukhusen. Bakterier i blodet är en orsak till sepsis. En ökning av antalet patienter med bakterier i blod ökar därför sannolikt förekomsten av sepsis.