Region Östergötland

Tillgänglighet

Tillgänglighet till primärvård och specialiserad vård

Region Östergötland följer tillgängligheten inom den specialiserade vården och primärvården sedan flera år.
 
Statistiken visar att det bara är en mindre del av patienterna som måste vänta överhuvudtaget inom den specialiserade vården. Cirka 16 procent av patienterna tas emot på besök på de östgötska sjukhusen efter remiss. Resten tas emot akut eller på planerade återbesök och kontroller.

I primärvården tas nära sju av tio patienter med nya medicinska problem emot samma dag man ringer.

Uppföljningen av tillgängligheten på akutmottagningarna i Motala, Linköping och Norrköping fokuserar på hur länge patienterna väntar på att få träffa läkare respektive efter hur lång tid man kan gå hem eller överföras till vårdavdelning.

På denna webbplats beskrivs regionens modell för uppföljning av tillgängligheten i primärvård, planerad specialiserad vård och besök på akutmottagningarna. Sidorna visar även resultat från de mätningar som genomförts.

Hur tillgängligheten ser ut i landet visas på www.vantetider.se