Region Östergötland

Tillgänglighet i primärvården

Förstärkt vårdgaranti inom primärvård och rehabilitering

Den 1 januari 2019 ersattes den tidigare vårdgarantin som innebar att en patient ska få komma på besök hos läkare i primärvården inom sju dagar, med en förstärkt vårdgaranti som innebär att patienten ska få medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar .

Utförda nybesök inom tre dagar i primärvården

Utförda nybesök inom tre dagar per yrkesgrupp, september 2019
Utförda nybesök hos läkare inom tre dagar efter utförare, september 2019
Utförda nybesök hos sjuksköterska inom tre dagar efter utförare, september 2019

 

Utförda nybesök inom tre dagar på vårdcentral

Utförda nybesök hos legitimerad personal inom tre dagar, per vårdcentral, september 2019
Utförda nybesök hos läkare inom tre dagar, per vårdcentral, september 2019
Utförda nybesök hos sjuksköterska inom tre dagar, per vårdcentral, september 2019

 

Utveckling av utfallet av förstärkt vårdgaranti, månadsvis per vårdcentral

All legitimerad personal, januari 2019 - september 2019
Läkare, januari 2019 - september 2019
Sjuksköterska, januari 2019 - september 2019

 

Nybesök inom tre dagar inom annan verksamhet

Nybesök hos läkare eller barnmorska inom kvinno- samt ungdomshälsa i september 2019 samt utveckling per månad från och med januari 2019
Nybesök vid psykisk ohälsa bland barn och unga i september 2019 samt utveckling per månad från och med januari 2019
Nybesök inom rehabilitering i september 2019 samt utveckling per månad från och med januari 2019

 

Telefontillgänglighet

Region Östergötland följer telefontillgängligheten på vårdcentralerna. Målet är att alla som ringer till vårdcentralen ska nå sjukvårdskunnig person samma dag. För vårdcentraler med talsvarssystem mäts hur stor andel av patienterna som blir uppringda samma dag.  

Besvarade samtal per vårdcentral Q1 2014 tom Q3 2019

 

Riktlinjer

Riktlinjer för hantering av tillgänglighet utifrån den förstärkta vårdgarantin inom primärvård