Region Östergötland

Tillgänglighet i primärvården

Förstärkt vårdgaranti inom primärvård och rehabilitering

Den 1 januari 2019 ersattes den tidigare vårdgarantin som innebar att en patient ska få komma på besök hos läkare i primärvården inom sju dagar, med en förstärkt vårdgaranti som innebär att patienten ska få medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar .

Utförda nybesök inom tre dagar i primärvården

Medicinsk bedömning inom tre dagar utförd av legitimerad personal inom primärvård, januari 2019 - april 2020
Utförda nybesök inom tre dagar per yrkesgrupp, april 2020
Utförda nybesök hos läkare inom tre dagar efter utförare, april 2020
Utförda nybesök hos sjuksköterska inom tre dagar efter utförare, april 2020

 

Utförda nybesök inom tre dagar på vårdcentral

Utförda nybesök hos legitimerad personal inom tre dagar, per vårdcentral, april 2020
Utförda nybesök hos läkare inom tre dagar, per vårdcentral, april 2020
Utförda nybesök hos sjuksköterska inom tre dagar, per vårdcentral, april 2020

 

Utveckling av utfallet av förstärkt vårdgaranti, månadsvis per vårdcentral

All legitimerad personal, april 2019 - april 2020
Läkare, april 2019 - april 2020
Sjuksköterska, april 2019 - april 2020

 

Nybesök inom tre dagar inom annan verksamhet

Nybesök hos läkare eller barnmorska inom kvinno- samt ungdomshälsa i april 2020 samt utveckling per månad senaste året
Nybesök vid psykisk ohälsa bland barn och unga i april 2020 samt utveckling per månad senaste året
Nybesök inom rehabilitering i april 2020 samt utveckling per månad senaste året

 

Telefontillgänglighet

Region Östergötland följer telefontillgängligheten på vårdcentralerna. Målet är att alla som ringer till vårdcentralen ska nå sjukvårdskunnig person samma dag. För vårdcentraler med talsvarssystem mäts hur stor andel av patienterna som blir uppringda samma dag.  

Besvarade samtal per vårdcentral Q1 2015 tom Q1 2020

 

Riktlinjer

Riktlinjer för hantering av tillgänglighet utifrån den förstärkta vårdgarantin inom primärvård