Landstinget i Östergötland

Faktagruppen

Ibland kan gränssnittet för ansvar mellan specialistvård och primärvård vara oklart. För frågor som som hamnar "mittemellan" och inte kan besvaras av primärvårdens nationella eller regionala kunskapsstöd finns Faktagruppen.  

Faktagruppen är en resurs för läkare som jobbar på vårdcentral inom Vårdval primärvård i Östergötland. Gruppen har följande uppdrag:

  • Ansvara för framtagande och förvaltning av lokala tillägg i Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården.
  • Utreda frågeställningar från verksamheter som gäller samverkan mellan primärvården och övriga delar av sjukvården, samt komma med förslag till beslut i frågorna.
  • Fungera som remissinstans för Region Östergötland rörande nationella kunskapsdokument vid framtagande och uppdatering.

Faktagruppen arbetar på uppdrag av regionledningen i Region Östergötland och består av erfarna distriktsläkare. Vårddirektör Martin Magnusson ansvarar för gruppen och fattar tillsammans med Primärvårdscentrums produktionsenhetschef Mara Kosovic beslut i gränssnittsfrågorna.

 

Kontakt


E-postadress till Faktagruppen

Medlemmar


Justyna Zaczek
Helsa Kneippen Vårdcentral

Monica Linnér
Vårdcentralen Lambohov

Ulrika Stenhammar
Vårdcentralen Finspång

Maria Randjelovic
Utvecklingschef PVC

Vid beslut:

Mara Kosovic
PE-chef PVC

Martin Magnusson
Vårddirektör