Region Östergötland

Östgöta-FAKTA

 


Östgöta-FAKTA - ett allmänt kliniskt kunskapsstöd

Östgöta-FAKTA är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Östergötland som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett regionövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med, i vissa fall, länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Faktagruppen

Östergötlands faktagrupp utgör redaktionskommitté för Östgöta-FAKTA. 

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen och de regionala medicinska programgrupperna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet. >>>

Webbplatsen är under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Relaterade länkar