Region Östergötland

Östgöta-FAKTA


Östgöta-FAKTA - ett allmänt kliniskt kunskapsstöd

Östgöta-FAKTA är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Östergötland som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett regionövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med, i vissa fall, länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Faktagruppen

Östergötlands faktagrupp utgör redaktionskommitté för Östgöta-FAKTA.

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen och de regionala medicinska programgrupperna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet. >>>

Webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Samverkan mellan primärvården och sjukhuskliniker
Samverkan mellan primärvården och akutmottagningarna
Rådgivningsstöd
Rutin angående provtagning beställd av nätdoktor