Region Östergötland

Östergötlands faktagrupp

Östergötlands faktagrupp är redaktionskommitté för Östgöta-FAKTA och hanterar förslag och behov av nya faktadokument, vid behov tillsammans med kompetens från berörd sjukhusspecialitet.

Utifrån nya nationella riktlinjer och mål ansvarar gruppen för att ta fram vårdprocessprogram som berör primärvården.

Ett arbete pågår med att ta fram ett nationellt kunskapsstöd, faktagruppen ansvarar då för att anpassa detta till regionen.

Medlemmar

Martin Magnusson Vårddirektör Region Östergötland
Martin Strömstedt Medicinsk rådgivare Ledningsstaben
Mara Kosovic Produktionsenhetschef, Primärvårdscentrum
Maria Granqvist Distriktsläkare VC Ljungsbro
Ascione Salvatore Distriktsläkare Primärvården NSÖ
Lena Granath Distriktsläkare VC Marieberg
Justyna Zaczek Distriktsläkare Helsa Vårdcentral Kneippen
Per Karlsson (adjungerad) Distriktsläkare VC Vadstena
Ann Eld Wohlfarth Webbredaktör, administrativ stöd

 

Kontakta gränsgruppen

Har du frågor eller och synpunkter? Kontakta oss så tar vi upp ärendet vid nästa möte.
E-post: Granssnitt@regionostergotland.se


Kommande mötestider

Onsdag 19 april kl. 08.30-10.30