Landstinget i Östergötland

Riktad primärvård för äldre

Foto på hand och käpp

Riktad primärvård för äldre är ett samarbetsprojekt mellan Region Östergötland och Linköpings universitet. Under två år jämförs dagens primärvård för äldre med framtidens individualiserade vård, där en ”trappstege” av differentierade vårdåtgärder ges till de allra mest behövande.

Projektet Riktad primärvård för äldre syftar till att ta reda på om det genom att förutsäga vilka äldre som i framtiden kommer att behöva mest vård och erbjuda dessa individer en serie proaktiva vårdåtgärder redan i primärvård/kommunvård, går att skapa en mer kostadseffektiv och kvalitativt bättre vård än dagens. I projektet deltar nio vårdcentraler.

Projektet har utvecklat ett verktyg som identifierar äldre individer med risk för att få stora vårdbehov. Dessa individer erbjuds en kontaktsköterska som träffar individen och upprättar en vårdplan tillsammans med individen, dennes läkare och eventuella andra aktörer, så som den kommunala hemsjukvården. Resultatet hos de nio vårdcentraler som testar det nya arbetssättet jämförs över tid med elva vårdcentraler som inte testar det nya arbetssättet.

Knutet till huvudprojektet kring det nya arbetssättet på vårdcentralerna bedrivs åtta delprojekt under namnet Prediktiv och individualiserad vård för svårt sjuka äldre vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Institutionen för medicin och hälsa (IMH) och Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet. Forskningsprojekten berör geriatrik, allmänmedicin, klinisk farmakologi, medicinsk statistik, hälsoekonomi, patientsäkerhet, omvårdnad och implementeringskunskap.

Deltagande vårdcentraler

  • Cityhälsan Centrum, Norrköping
  • Cityhälsan Norr, Norrköping
  • Helsa Kneippen, Norrköping
  • Vårdcentralen Brinken, Motala
  • Vårdcentralen Ekholmen, Linköping
  • Vårdcentralen Kisa
  • Vårdcentralen Ljungsbro, Linköping
  • Vårdcentralen Valdemarsvik
  • Vårdcentralen Valla, Linköping

Projektperiod


Våren 2017 - våren 2020

Kontakt


Projektledare
Jan Marcusson, Linköpings universitet

Projektsamordare
Malin Wass, Enheten för forskningsstöd, Region Östergötland

Klinisk projektledare
Magnus Nord, distriktsläkare, Vårdcentralen Valla, Region Östergötland

Processledare primärvård
Gun Lindgren, Primärvårdscentrum stab, Region Östergötland

Länkar


Prediktiv och individualiserad vård för svårt sjuka äldre