Region Östergötland

Utvecklingspotten

Systematiskt förbättringsarbete för primärvård

I vårdcentralernas uppdrag ligger att systematiskt utveckla och prova nya arbetssätt och insatser för att minska skillnaderna i hälsa hos de listade patienterna. Varje år genomför därför Region Östergötland Utvecklingspotten, som syftar till att stötta och inspirera både regiondrivna och privata vårdcentraler anslutna till Vårdval primärvård att bedriva förbättringsarbeten.

Samtliga vårdcentraler ska varje år identifiera ett utvecklingsområde som är relevant för verksamheten och dess patienter. Utvecklingsområdet och insatserna för att bedriva ett förbättringsarbete ska beskrivas i en anmälan till bedömningsgruppen för Utvecklingspotten på Primärvårdscentrum. Insatserna ska ha tydligt mätbara mål och kunna redovisas i samband med den årliga konferensen för Utvecklingspotten.

En ersättning motsvarande 15,90 kronor per listad patient utgår till deltagande vårdcentraler. Vårdcentral som inte genomför och redovisar utvecklingsarbetet blir återbetalningsskyldig.

 

Tidplan 2020-2021

  1. Information på Primärvårdsforum 
  2. Projektplan för förbättringsarbete senast 31 oktober 2020 
  3. Delrapport skickas in senast 30 april 2021
  4. Slutrapport skickas in senast 31 oktober 2021
  5.  Konferens för Utvecklingspotten januari 2022