Region Östergötland

Vårdprocessprogram och vårdprogram

Samverkan mellan vårdcentraler och sjukhuskliniker i Östergötland
Nationella riktlinjer för vård och behandling
Nationella vårdprogram cancer
 
 
Vårdprogram och vårdprocessprogram - klinikindelning
 

 

Nu avvecklas PM-struturen på Lisa i takt med att verksamheterna börjar jobba i Dokumenta. Det är ett viktigt jobb för att minska förvirringen kring var de styrande dokumenten finns och för att styra mot målet att Dokumenta ska vara platsen där styrande dokument hanteras. Läs mer > > > 

För att möta behovet av att läsa Region Östergötlands styrande dokument externt så utvecklas just nu en ny sökfunktion på Vårdgivarwebben. Sökfunktionen kommer visa styrande dokument med tillgänglighetsnivån "Allmänheten" i Dokumenta.

1 september 2018 såg innehållet i Dokumenta och i PM:en på Lisa exakt likadant ut. Därefter har en del av regionens verksamheter fortsatt att använda Dokumenta, medan andra har arbetat vidare med PM på Lisa. 

För att avvecklingen av PM-strukturen ska ske kontrollerat och i rätt ordning behöver vi göra nedanstående delmoment:

 1. Webbskribenterna i verksamheterna ser till att nyskapade och ändrade dokument i PM-strukturen, även finns i samma eller senare version i Dokumenta. Funktionen som finns här: >>>  listar nya eller ändrade dokument i PM-strukturen under angiven tidsperiod. "Fråndatum" att skriva i sökfunktionen är 2018-09-01
   
 2. Styrande dokument rättas upp i Dokumenta, så att den senaste versionen ligger där.
   
 3. 3 februari 2020 så stängs hela PM-strukturen av för både nyskapande och editering av webbsidor
   
 4. 3 februari 2020. Den nya sökfunktionen på Vårdgivarwebben driftsätts. Denna nya sökfunktion läser endast av Dokumenta, inte PM-strukturen.
   
 5. Webbskribenter i verksamheten återkopplar att alla deras styrande dokument i PM-strukturen nu återfinns i Dokumenta. Återkoppling sker till funktionsbrevlådan webbpublicering@regionostergotland.se
   
 6. PM-struktur för återkopplande verksamhet, raderas av Kommunikationsenheten