Region Östergötland

Vårdprocessprogram och vårdprogram

Samverkan mellan vårdcentraler och sjukhuskliniker i Östergötland
Nationella riktlinjer för vård och behandling
Nationella vårdprogram cancer
 
 
Vårdprogram och vårdprocessprogram - klinikindelning
 

 

Medicinska riktlinjer, patientinformation och andra styrande dokument hittar du lättast genom webbplatsens sökfunktion. Under sökfliken Styrande Dokument kan du sortera på typ av dokument, verksamhet och nyckelord. Vi avvecklar därmed sidorna med medicinska PM, och alla styrande dokument flyttar in i Dokumenta. 

 

 

Processen för avvecklingen av PM-strukturen ser ut så här:

  1. Webbskribenterna i verksamheterna ser till att nyskapade och ändrade dokument i PM-strukturen även finns i samma eller senare version i Dokumenta.
  2. Här kan du se listning av nya eller ändrade dokument i PM-strukturen för en angiven tidsperiod. Observera att du måste skriva "Fråndatum" 2018-09-01 i sökfunktionen.
  3. Styrande dokument rättas upp i Dokumenta, så att den senaste versionen ligger där.
  4. Hela PM-strukturen är avstängd för redigering.
  5. Webbskribenter i verksamheten återkopplar när alla deras styrande dokument i PM-strukturen finns i Dokumenta. Återkoppling sker till funktionsbrevlådan webbpublicering@regionostergotland.se.
  6. PM-struktur för återkopplande verksamhet raderas av Kommunikationsenheten.