Region Östergötland

Vårdprocessprogram och vårdprogram

Samverkan mellan vårdcentraler och sjukhuskliniker i Östergötland
Nationella riktlinjer för vård och behandling
Nationella vårdprogram cancer
 
 
Vårdprogram och vårdprocessprogram - klinikindelning
 

 

På denna sida finns ett antal regionövergripande vårdprocessprogram och vårdprogram samlade. De finns tillgängliga under respektive rubrik i vänstermarginal och är länkade från originaldokumenten som är publicerade i PM och Riktlinjer.
De vårdprocessprogram och vårdprogram som finns på denna sida är regionövergripande riktlinjer som skall fungera som kunskapsstöd för regionens kliniker och vårdcentraler. Sammanställningen är dock inte fullständig och om riktlinje saknas finns möjlighet att söka bland samtliga publicerade PM och Riktlinjer (nås via Vårdportalen).
Observera att det finns en länk till Administrativa medicinska riktlinjer högst upp i vänstermarginalen (ersätter tidigare Övriga medicinska riktlinjer).
Det pågår ett omfattande arbete med att ta fram nya och reviderade medicinska riktlinjer för fler diagnosområden. Det sker i samverkan mellan företrädare för primärvården och sjukhusspecialiteterna. Dessa dokument -Östgöta-FAKTA- kommer att publiceras via denna sida.  

Den här webbplatsen är under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

 

Martin Magnusson                                                                          

Vårddirektör