Region Östergötland

Alla ska erbjudas en bra tandvård

   

Region Östergötlands uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Vården kan utföras av regionens egen tandvård – Folktandvården – eller av privata vårdgivare.

Från och med 1 januari 2019 har barn och unga rätt till avgiftsfri tandvård fram till och med det kalenderår de fyller 23 år. Man väljer själv om man vill gå till Folktandvården eller till privat tandläkare.

Jourer - Folktandvården
Vid behov av akut tandvård vänder man sig i första hand till ordinarie tandläkare/Folktandvårdsklinik. Den som saknar ”egen” tandläkare eller inte når sin klinik på grund av att den är stängd, kan ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för hänvisning till Folktandvårdens jour.

Jourer - privattandläkarna
Vid behov av akut tandvård ska man i första hand vända sig till sin ordinarie tandläkare. Privattandläkarna samverkar liksom tidigare i gemensamma jourer. Nedan finns telefonnumren till respektive länsdel.
- Östra länsdelen, telefon: 011-10 76 00
- Centra länsdelen med omnejd, telefon: 013-16 24 40
- Motala/Vadstena med omnejd, telefon: 0730-400 448

Vårdval: Tandvårdsportalen Munter:

Vårdval allmäntandvård för barn och ungdomar

Till enkät om självupplevd tandhälsa hos 19-åringar > > >

Användarmanual för Munter >>>

 

 Länk: så fungerar tandvårdenLänk: Tandvårdsgruppen inom landstingetLänk: FolktandvårdenLänk: Privattandvården