Landstinget i Östergötland

Så fungerar tandvården

 

Tandvård för barn och unga
- Avgiftsfri tandvård
- Tandreglering
- Vårdval inom allmäntandvård

Statligt tandvårdsstöd
- Tandvård för de flesta vuxna
- Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Regionens tandvårdsstöd, vuxna
- Tandvård för vissa äldre och funktionshindrade
- Tandvård för vissa sjuka
- Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård)
- Käkkirurgi


Allmäntandvård
Specialisttandvård

Tandvård för asylsökande

 

Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se

 

Länkar:
Anvisningar
Blanketter
Extrem
tandvårdsrädsla
GIF image, 17 x 17 Fluoridanalys av privata brunnar
Tobaksavvänjning
GIF image, 17 x 17 Tolk
Om du inte är nöjd med tandvården
 

Tandvårdsstöden - lathund


 Lathund

Klicka på lathunden

 

Tandvårdskort 2016