Landstinget i Östergötland

Så fungerar tandvården

 

Tandvård för barn och unga
- Avgiftsfri tandvård
- Tandreglering
- Vårdval inom allmäntandvård

Statligt tandvårdsstöd
- Tandvård för de flesta vuxna
- Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Regionens tandvårdsstöd, vuxna
- Tandvård för vissa äldre och funktionshindrade
- Tandvård för vissa sjuka
- Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård)
- Käkkirurgi


Allmäntandvård
Specialisttandvård

Tandvård för asylsökande