Landstinget i Östergötland

Allmäntandvård

Med allmäntandvård menas den vanliga tandvården hos privata tandläkare/tandhygienister eller Folktandvårdens kliniker.

Det är fri taxesättning så privattandläkare och privata tandhygienister bestämmer själva sina tandvårdstaxor.

För Folktandvården beslutas tandvårdstaxan av regionfullmäktige.

Varje vårdgivares taxa skall finnas anslagen i mottagningen.