Landstinget i Östergötland

Tandvård för barn och unga

Avgiftsfri tandvård
Från och med 1 januari 2019 har alla barn och unga rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år.

Vården är avgiftsfri och omfattar all tandvård, även specialisttandvård såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt.

Vården ska vara regelbunden.

Vårdval Östergötland inom allmäntandvård för barn och unga möjliggör att barn och unga fritt kan välja vårdgivare inom allmäntandvården, Folktandvård eller privat tandläkare.

Läs mer om vårdval allmäntandvård för barn och unga under vårdval allmäntandvård för barn och unga.

Folktandvården svarar för kollektiva insatser inom mödrahälsovården, barnhälsovården, förskolor och skolor.

 
 
 
Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se