Landstinget i Östergötland

Tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet

Den uppsökande verksamheten är avgiftsfri och består av:

Nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård syftar till att förbättra individens livskvalitet genom att förbättra förmågan att äta och tala. Detta kan innebära olika slags tandvård allt beroende på den enskilda individens behov och situation.

Om allmäntillståndet hos patienten inte medger någon mer omfattande behandling skall denna istället inriktas på att motverka smärta och obehag genom att hålla patienten fri från sjukliga förändringar i munnen.

Patientavgiften inom den nödvändiga tandvården är densamma som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet.

Det är fritt val av vårdgivare inom den nödvändiga tandvården

 

Tandvårdenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se

 

Länkar:
Målgrupp
Intygsutfärdare
Tandvårdskort 2016
För tandvården:
Anvisningar
Blanketter
Rapporter
För intygsutfärdare:
Bedömning av personkrets
Intygsutfärdande
Intyg och tandvårdskort
Kommunsamarbete