Landstinget i Östergötland

Kommunsamarbete

Region Östergötland har ett gott samarbete med kommunerna när det gäller den uppsökande verksamheten och nödvändiga tandvården.

Många av de berättigade individerna bor på särskilda boenden eller får hemtjänst och därför är samarbetet med kommunerna extra viktigt.

Tandvårdsenheten inom Region Östergötland arbetar tillsammans med samtliga 13 kommuner i Östergötland. En särskilt utsedd kommunkontaktperson, vanligtvis medicinskt ansvarig sjuksköterska, finns för varje kommun. Kommunkontaktpersonerna och Tandvårdsenheten träffas regelbundet.

Regionen och kommunerna har undertecknat en överenskommelse, som beskriver hanteringen av den uppsökande verksamheten och nödvändiga tandvården.


 
Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se