Landstinget i Östergötland

Tandvårdskort

För att kunna få uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård krävs ett intyg som visar att man tillhör personkretsen. Det är särskilt utsedda intygsutfärdare i kommunerna och inom regionen som gör bedömningen vilka personer som ska tillhöra personkretsen.

Region Östergötland utfärdar tandvårdskort efter intyg. Beslutet om rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade ses som vårdbeslut och kan inte överklagas.

Tandvårdskortet skickas till den berättigade individens folkbokföringsadress.

Samtliga tandvårdskort är giltiga t.o.m. 2020-12-31.

När den berättigade individen går på besök hos tandvården ska tandvårdskortet uppvisas. Då betalar den berättigade individen avgifter som i den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Om den berättigade individen har frikort gäller även detta hos tandvården.
 
Detta gäller i Östergötland.

 

Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se

Tandvårdskort 2016