Landstinget i Östergötland

Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård)

Ett tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa gäller från 1 januari 2013. Stödet ska ge möjlighet för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad och uppmuntra till förebyggande behandlingar.

Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, F-tandvård, omfattar personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av:

  1.  svår psykisk funktionsnedsättning,
  2.  Parkinsons sjukdom,
  3.  multipel skleros,
  4.  cerebral pares,
  5.  reumatoid artrit,
  6.  systemisk lupus erythematosus,
  7.  sklerodermi,
  8.  amyotrofisk lateralskleros,
  9.  orofacial funktionsnedsättning
10.  symtom som kvarstår sex månader efter det att
       personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning
       (stroke)
11.  sällsynt diagnos och stora svårigheter att sköta sin
       munhygien, stora svårigheter att genomgå
       tandvårdsbehandling eller orofaciala symtom.

Läkarintyg krävs.

   

Länk till läkarintyget!

Läkarintyget skickas till Tandvårdsenheten, Region Östergötland, 581 91 Linköping.

När intyget godkänts av Region Östergötland får man ett blått tandvårdskort.

Bastandvård sker enligt avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Tandvårdsbehandlingen omfattar inte fastsittande protetik (kronor, broar, implantat). Förhandsbedömning krävs vid större behandlingar.

 

Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se

 

För vården:

Anvisningar
Blanketter
Rapporter