Landstinget i Östergötland

Mer information om tandvårdsrädsla

Vilken hjälp kan man få?
De som är extremt tandvårdsrädda kan få stöd av en psykolog under tandvårdsbehandlingen.

Hur kommer man igång?
För att få detta stöd måste man först ta kontakt med någon tandläkare. Man kan be en vän eller släkting ringa, om man inte vågar själv. Man kan också skriva ett brev eller skicka ett e-postmeddelande. Det går också bra att kontakta Tandvårdsenheten.

Hur sker behandlingen?
Tandläkaren ser sedan till att man kommer vidare till psykolog för bedömning. I ett senare skede sker sedan behandlingen i samarbete mellan patient, psykolog och tandläkare. Man använder KBT, kognitiv beteendeterapi, vilket innebär att man sakta möter de saker och föremål som väcker rädsla. Detta sker i små steg och visat sig vara mycket framgångsrikt.

Vad krävs för att man skall få denna hjälp?
Man ska uppfylla tre grundkrav för att få stödet för psykologbehandlingen och tandvårdsbehandlingen:

  • man ska, bortsett från akuta ingrepp, ha låtit bli att gå till tandläkaren under lång tid (cirka 5 år)
  • man ska bedömas lida av extrem tandvårdsrädsla av både en tandläkare och en psykolog
  • det ska finnas ett behov av tandbehandling

Vad kostar det?
Patientavgift betalas som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet.

Kan man välja psykolog och tandläkare?
Man kan fritt välja tandläkare men psykologbehandlingen är upphandlad av regionen och är inte valfri.