Landstinget i Östergötland

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet omfattar alla vuxna (24 år och äldre) och består av två delar:

Allmänt tandvårdsbidrag
Skydd mot höga tandvårdskostnader
GIF image, 17 x 17 Särskilt tandvårdsbidrag (STB)


 

 

 

Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se