Landstinget i Östergötland

Allmänt tandvårdsbidrag

Detta är en del av det statliga tandvårdsstödet.

Tandvårdsbidraget är 600 kronor per år för alla mellan 24 och 29 år och alla 65 år eller äldre.

För personer mellan 30 och 64 år är tandvårdsbidraget 300 kronor per år.

Tandvårdsbidraget kan sparas upp till 2 år.

 

Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se