Landstinget i Östergötland

Skydd mot höga tandvårdskostnader

Detta är en del av det statliga tandvårdsstödet.

Skyddet mot höga kostnader innebär att du själv betalar vården upp till 3 000 kr.

Mellan 3 000 och 15 000 kr betalar du 50% och över 15 000 kr betalar du 15%.

Skyddet mot höga kostnader beräknas per år.

Stödet beräknas efter en statlig referensprislista.

Läs mer om referensprislistan (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Varje vårdgivare bestämmer själv sin tandvårdstaxa. Folktandvårdens taxor beslutas av regionfullmäktige.

Om din vårdgivare har en högre tandvårdstaxa än referenspriset räknas inte mellanskillnaden in i skyddet mot höga kostnader.

 

Tandvårdenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se