Landstinget i Östergötland

Tobaksavvänjning

Vill du sluta med tobaksbruket?

Du kan få hjälp hos vissa tandkliniker.

Patientavgiften är densamma som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet.

Avvänjningen är avgiftsfri för barn och unga till och med det kalenderår de fyller 23 år.

Anvisningar
(pdf 22 Kb, öppnas i nytt fönster)
Förhandsbedömning
(Excel 173 Kb, öppnas i nytt fönster)
 GIF image, 18 x 18  Fagerstöms beroendeskala rökning
 GIF image, 18 x 18  Fagerströms beroendeskala snusning

 

Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se