Landstinget i Östergötland

Om du inte är nöjd med tandvården

Jag är missnöjd med min tandvård, vad kan jag göra?
Svar:

Om du inte är nöjd med din tandvård ska du i första hand prata med din behandlande tandläkare. Fungerar inte det kan du prata med klinikchefen eller vända dig till förtroendetandläkaren.
 
För Folktandvården
Telefonnummer: 010-103 19 71
Telefontider: Tisdag 13.30 - 16.00,
Onsdag 08.30 - 12.00, 13.30 - 16.00

För privata vårdgivare
Privattandvårdsupplysningen
Telefonnummer: 08-555 44 655
Webbplats: www.ptl.se
 
Du kan även vända dig till Patientnämnden, telefonnummer: 010-103 71 62.

 


 
Tandvårdenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se