Landstinget i Östergötland

Viss käkkirurgisk vård

För viss tandvård vid Käkkliniken är avgifterna de samma som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet.

Det gäller avancerad tandvård som oftast kräver medverkan från andra avdelningar inom sjukhuset.

För annan vård gäller Folktandvårdens tandvårdstaxa, exempelvis vid borttagande av visdomständer.

Du får en bedömning av den ungefärliga  tandvårdskostnaden med kallelsen.

För barn och unga, upp till och med det kalenderår de fyller 23 år, är tandvården avgiftsfri.

Du måste ha remiss för att få vård vid Käkkliniken.


 
Tandvårdenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping
010-103 73 27
region@regionostergotland.se

För tandvården:

Käkkliniken