Region Östergötland

Externa länkar

Vill du läsa mer om samordnad vård- och omsorgsplanering? Du kan hitta en hel del information via de här länkarna:

 Information på SKR om SIP

 SKL samverkan vid utskrivning från sjukhus