Region Östergötland

Externa länkar

Vill du läsa mer om samordnad vård- och omsorgsplanering? Du kan hitta en hel del information via de här länkarna:

 Information på SKL om SIP

 Folder om fast vårdkontakt 
 
 Rapport om fast vårdkontakt

 Meddelandeblad om fast vårdkontakt