Region Östergötland

Cosmic Link

Cosmic Link är ett kommunikationsverktyg för samordnad vård- och omsorgsplanering mellan Region Östergötland och kommunerna. Verktyget är en del av patientjournalen Cosmic. Under 2019 ersätter Cosmic Link det nuvarande IT-stödet Meddix.

Region Östergötland står för projektledning och samordning av införandet i nära samverkan med Östergötlands 13 kommuner. Under slutet av 2018 undersöktes förutsättningarna för införandet av Cosmic Link och en projektorganisation riggades. Nu går arbetet med införandet vidare.

Tidplan

Den första utgåvan av projektplanen är framtagen och klar för beslut. Det finns än så länge inget exakt driftsättningsdatum för Östergötland.

Den här sidan kommer att uppdateras löpande med aktuell information om utbildningar, manualer och rutiner och annat som är viktigt att veta inför övergången.

Frågor om införandet av Cosmic Link ställs till: cosmiclink@regionostergotland.se