Region Östergötland

Cosmic Link

Cosmic Link är ett kommunikationsverktyg för samordnad vård- och omsorgsplanering mellan Region Östergötland och kommunerna. Verktyget är en del av patientjournalen Cosmic. Den 15 maj 2019 ersätter Cosmic Link det nuvarande IT-stödet Meddix.

Cosmic startas via Journalportal, se mer information här för användare inom kommun.

Från och med 1 januari 2018 gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och riktlinjen Samordnad vård- och omsorgsplanering i öppen vård och sluten vård gäller från 15 januari 2018. Mer information om arbetsprocessen finns på sidan Samordnad vård- och omsorgsplanering.

Manualer

Användaranvisning – Cosmic Link i öppen och sluten vård

Manual – Cosmic Link för kommuner

Manual – Cosmic Link för öppen och sluten vård

Öppenvårdsenheter inom Region Östergötland (Lista, Link-namn, beskrivning)

Kommunikationsvägar för information om Cosmic Link

Information som behöver förmedlas är bland annat driftinformation. Kommunikationsvägar om Cosmic Link hanteras på olika sätt inom Region Östergötland respektive kommunerna.

Reservrutin vid driftstopp i Cosmic (Dokumenta)

Reservrutin vid driftstopp i Cosmic (Pdf)

Kommun Planerade driftavbrott publiceras på vårdgivarwebben –Journalportal kommun

Vid behov förmedlas information från systemförvaltningen på via e-post. Kommunerna meddelar systemförvaltningen aktuella kontaktpersoner och e-postadresser som ska användas för informationsöverföring via e-postadress patientjournalen@regionostergotland.se. Därefter är det varje kommuns ansvar att förmedla informationen vidare inom organisationen och till eventuella privata vårdgivare med kommunala avtal.

Region Östergötland inklusive privata vårdgivare med avtal Cosmic Link är en del av Patientjournalen och informationsöverföring sker via samma kommunikationskanaler som övriga Patientjournalsystem, vilket innebär respektive centrums lokala förvaltning, Patientjournalens informationsbrev samt på Lisa - Driftinformation.