Region Östergötland

Cosmic Link

Cosmic Link är ett kommunikationsverktyg för samordnad vård- och omsorgsplanering mellan Region Östergötland och kommunerna. Verktyget är en del av patientjournalen Cosmic. Under 2019 ersätter Cosmic Link det nuvarande IT-stödet Meddix.

Region Östergötland står för projektledning och samordning av införandet i nära samverkan med Östergötlands 13 kommuner.

Tidplan

Cosmic Link är planerat att införas under maj 2019. Varje kommun och varje centrum i Region Östergötland har en person som är ansvarig för införandet i sin organisation. Den här sidan kommer att uppdateras löpande med aktuell information om utbildningar, manualer och rutiner och annat som är viktigt att veta inför övergången.

Frågor om införandet av Cosmic Link ställs till: cosmiclink@regionostergotland.se