Landstinget i Östergötland

Cosmic Link

Cosmic Link är ett kommunikationsverktyg för samordnad vård- och omsorgsplanering mellan Region Östergötland och kommunerna. Verktyget är en del av patientjournalen Cosmic.

Cosmic startas via Journalportal, se mer information här för användare inom kommun.

Från och med 1 januari 2018 gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och riktlinjen Samordnad vård- och omsorgsplanering i öppen vård och sluten vård gäller från 15 januari 2018. Mer information om arbetsprocessen finns på sidan Samordnad vård- och omsorgsplanering

 

Manualer 

Manual Cosmic Link (allmänna delar som berör alla aktörer samt kapitel inriktade mot akutmottagning, slutenvård, öppenvård och kommun)

Link fickkort kan med fördel skrivas ut för att snabbt se vilka olika delar i Link som enheten behöver göra. 

Instruktion utökad läsbehörighet (sjuksköterskor inom kommun)

 Öppenvårdsenheter inom Region Östergötland (Lista, Link-namn, beskrivning)

 Kommunenheter i Cosmic Link (beskrivning var ärenden ska skickas)

  Presentationsmaterial inkl kommentarer - återträffar HT 2019

 

Kommunikationsvägar för information om Cosmic Link

Information som behöver förmedlas är bland annat driftinformation. Kommunikationsvägar om Cosmic Link hanteras på olika sätt inom Region Östergötland respektive kommunerna.

 Reservrutin vid driftstopp i Cosmic (Dokumenta)

Kommun Planerade driftavbrott publiceras på vårdgivarwebben – Journalportal kommun

Vid behov förmedlas information från systemförvaltningen på via e-post. Kommunerna meddelar systemförvaltningen aktuella kontaktpersoner och e-postadresser som ska användas för informationsöverföring via e-postadress patientjournalen@regionostergotland.se. Därefter är det varje kommuns ansvar att förmedla informationen vidare inom organisationen och till eventuella privata vårdgivare med kommunala avtal.

Region Östergötland inklusive privata vårdgivare med avtal Cosmic Link är en del av Patientjournalen och informationsöverföring sker via samma kommunikationskanaler som övriga Patientjournalsystem, vilket innebär respektive centrums lokala förvaltning, Patientjournalens informationsbrev samt på Lisa - Driftinformation.