Region Östergötland

Utbildningsmaterial

Instruktörer från regionen och kommunerna har utbildats i de nya arbetssätten och ansvarar för att utbilda sina kollegor. Här kan du som är utbildad instruktör hitta utbildningsmaterial när du ska utbilda vidare på din enhet.

 Instruktörsutbildning

 Planeringsprocessen

 SIP_mötescirkeln_maj2018

 Vinjetter_SIP_motescirkeln_maj2018