Landstinget i Östergötland

Kontakt

Behöver du kontakta en annan vårdgivare?
Du hittar alla vård-till-vård-telefonnummer via länken i högerspalten.

OBS! Vård-till vårdtelefonlistorna ligger på regionens intranät, för att säkerställa att dessa telefonnummer bara används för kontakt mellan medarbetare i vård och omsorg. För att komma till sidan med listorna behöver du gå via regionens intranät Lisa.

För kommunanvändare krävs det RSA-dosa för att logga in på Lisa. Om verksamheten inte har RSA-dosor i tillräcklig utsträckning rekommenderas varje kommun att etablera lokala rutiner för att skriva ut listorna.

Behöver du kontakta någon i processledningsgruppen?
Mejla oss på SamordnadindividuellplaneringCvu@regionostergotland.se eller kontakta oss direkt.

Processledningsgrupp

Camilla Salomonsson, telefon 072-539 92 85
Anette Grahn, telefon 070-385 21 55
Annette Johansson, telefon 076-780 79 71
Eva Bågenholm, telefon 072-248 81 03
Kerstin Lind, telefon 070-207 58 62
Elisabet Carlgren, telefon 010-103 83 93
Malin Visell, telefon 013-20 53 60
Anita Göth, telefon 013-20 74 14
Lena Brüde, telefon 072-235 50 55
Ellinor Johansson, telefon 076-116 72 44
Gunilla Karlsson, telefon 070-253 13 63
Boel Eklund, telefon 0141-857 37
Britt Strömbäck, telefon 0143-152 96
Ing-Mari Wiström, telefon 070-265 26 40
Anne-Charlotte Brodén, telefon 070-204 79 20

Vill du komma kontakta någon av alla utbildade instruktörer?

 Deltagare instruktörsutbildning

Telefonlistor
vård-till-vård

 Telefonlistor vård-till-vård
(Obs! Intern länk som enbart kan nås via regionens intranät Lisa. För externa användare krävs inloggning med RSA-dosa)