Landstinget i Östergötland

Kontakt

Behöver du kontakta en annan vårdgivare?
Du hittar alla vård-till-vård-telefonnummer via länken i högerspalten.

OBS! Vård-till vårdtelefonlistorna ligger på regionens intranät, för att säkerställa att dessa telefonnummer bara används för kontakt mellan medarbetare i vård och omsorg. För att komma till sidan med listorna behöver du gå via regionens intranät Lisa.

För kommunanvändare krävs det RSA-dosa för att logga in på Lisa. Om verksamheten inte har RSA-dosor i tillräcklig utsträckning rekommenderas varje kommun att etablera lokala rutiner för att skriva ut listorna.

Behöver du kontakta någon i processledningsgruppen?
Mejla oss på: SamordnadindividuellplaneringCvu@regionostergotland.se
eller kontakta oss direkt.

 

 

Telefonlistor
vård-till-vård

 Telefonlistor vård-till-vård
(Obs! Intern länk som enbart kan nås via regionens intranät Lisa. För externa användare krävs inloggning med RSA-dosa)

 Kontaktuppgifter till Linköpings kommun vid utskrivning från slutenvård