Region Östergötland

Meddix

Meddix är ett webbaserat journalsystem för Samordnad vård- och omsorgsplanering i öppen vård och sluten vård.

Meddix utvecklades ursprungligen för att stödja processen vid Samordnad vårdplanering vid utskrivning från sluten vård som grundar sig i Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Från och med 1 januari 2018 gäller istället Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och i och med det kommer processen att ändras. Riktlinjen Samordnad vård- och omsorgsplanering i öppen vård och sluten vård börjar gälla 15 januari och i samband med det ändras användningen av Meddix. 

Mer information om arbetsprocessen finns på sidan Samordnad vård- och omsorgsplanering.

Rutin för användning av Meddix

Manualer för användning av Meddix finns på sidan Manualer/Utbildning till vänster. 

Kommunikationsvägar för information om Meddix 

Information som behöver förmedlas är bland annat driftinformation. Kommunikationsvägar om Meddix hanteras på olika sätt inom Region Östergötland respektive kommunerna.

Kommun
Kommunerna meddelar systemförvaltaren aktuella kontaktpersoner och e-postadresser som ska användas för informationsöverföring via e-postadress meddixsupport@regionostergotland.se

Vid behov förmedlas information från systemförvaltningen via dessa e-postadresser. Därefter är det varje kommuns ansvar att förmedla informationen vidare inom organisationen och till eventuella privata vårdgivare med kommunala avtal.


Region Östergötland inklusive privata vårdgivare med avtal
Meddix är en del av Patientjournalen och information via samma kommunikationskanaler som övriga Patientjournalsystem, vilket innebär via respektive centrums lokala förvaltning, via Patientjournalens informationsbrev samt på Lisa - Driftinformation.

Reservrutin vid driftstopp i Meddix

Meddix - Reservrutin vid driftstopp