Region Östergötland

Meddix

Den 15 maj 2019 ersätter Cosmic Link det nuvarande IT-stödet Meddix. Verktyget är en del av patientjournalen Cosmic. I samband med övergången kommer Meddix att fungera parallellt med Cosmic Link under en kort övergångsperiod. Pågående vårdtillfällen i Meddix kommer kunna hanteras och avslutas. Dock kommer inga nya patienter kunna skrivas in i Meddix.  

Meddix är ett webbaserat journalsystem för Samordnad vård- och omsorgsplanering i öppen vård och sluten vård.

Från och med 1 januari 2018 gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och riktlinjen Samordnad vård- och omsorgsplanering i öppen vård och sluten vård gäller från 15 januari 2018 och i samband med det ändrades användningen av Meddix. 

Mer information om arbetsprocessen finns på sidan Samordnad vård- och omsorgsplanering.

Rutin för användning av Meddix

Manualer för användning av Meddix finns på sidan Manualer/Utbildning till vänster. 

Kommunikationsvägar för information om Meddix 

Information som behöver förmedlas är bland annat driftinformation. Kommunikationsvägar om Meddix hanteras på olika sätt inom Region Östergötland respektive kommunerna.

Kommun
Kommunerna meddelar systemförvaltaren aktuella kontaktpersoner och e-postadresser som ska användas för informationsöverföring via e-postadress meddixsupport@regionostergotland.se

Vid behov förmedlas information från systemförvaltningen via dessa e-postadresser. Därefter är det varje kommuns ansvar att förmedla informationen vidare inom organisationen och till eventuella privata vårdgivare med kommunala avtal.


Region Östergötland inklusive privata vårdgivare med avtal
Meddix är en del av Patientjournalen och information via samma kommunikationskanaler som övriga Patientjournalsystem, vilket innebär via respektive centrums lokala förvaltning, via Patientjournalens informationsbrev samt på Lisa - Driftinformation.

Reservrutin vid driftstopp i Meddix

Meddix - Reservrutin vid driftstopp