Region Östergötland

Samverkansrutiner

 Revidering av dokumenten pågår.

  Kommande
revideringsdatum
Alma mobilt  
Kriterier  
Länk till geriatriska kliniken  
Länk till ALMA-team Finspång  
Avancerad hemsjukvård  
Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH-teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping - riktlinje för samverkan 2019-12-31
   
Avvikelse mellan vårdgivare  
Avvikelsehantering mellan kommuner, Region Östergötland och andra vårdgivare i östra Östergötland 2019-12-31
Rapporteringsskyldighet mellan vårdgivare för att identifiera vårdskada eller risk för vårdskada 2019-12-31
   
Delegering  
Hälso- och sjukvårdsuppgifter i särskilt boende, hemtjänst, rehabiliteringsstöd, LaH och hemsjukvård 2021-08-31
Blankett för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 2021-08-31
   
Demens  
Vårdprocessprogram demens östra länsdelen  
   
Egenvård  
Samverkansrutin kring egenvård  
   
Hemmapärm  
Riktlinjer 2019-08-31
Pärm framsida 2019-08-31
Innehållsförteckning 2019-08-31
Information om hemmapärm 2019-08-31
Informationsblad 2019-08-31
Dagbok 2019-08-31
ID-band information 2019-08-31
Besöksplanering 2019-08-31
Telefonlista hemsjukvård/hemtjänst 2019-08-31
Telefonlista LAH Öst 2018-10-31
Meddelandeblad till ambulanspersonal i samband med transport till nästa vårdgivare  
Överrapportering för fortsatt vård och behandling  
   
Hälso- och sjukvårdsuppdrag - gemensamma  
Oväntade dödsfall i SÄBO 2019-10-31
Riktlinjer vid vaccinering mot influensa i ordinärt och särskilt boende inom kommunerna i östra Östergötland

 

Sårkontroll efter protesoperation  
   
Läkarmedverkan i SÄBO  
Lokal överenskommelse läkarmedverkan i SÄBO/äldreomsorg och SÄBO/LSS, SoL inom funktionsnedsättningsområdet  
   
Läkemedelshantering  
Läkemedel i kommunens säbo och i hemsjukvården - generell behandlingsanvisning  
   
Rehabilitering  
Tydliggörande avseende ansvar för aktivitetsbedömning/ funktionsbedömning i östra länsdelen 2019-12-31
Reservrutin Rehabiliteringsplan östra länsdelen 2018-12-31
Rutinbeskrivning för rehabiliteringsunderlag inför återbesök (3 mån) för strokepatienter 2018-12-31
   
Samordnad vård- och omsorgsplanering  
Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland  
   
Samtycke  
Samtycke om att ta del av vårddata