Landstinget i Östergötland

Vägen till SIP, steg för steg

För att tydliggöra förloppet i den samordnade vård- och omsorgsplaneringen finns en processkarta där du kan följa processen, steg för steg. Processkartan tydliggör planeringsbehov, ansvar och roller för hur samordnad individuell planering genomförs.

Stegen i processkartan är klickbara och för varje steg går det att ladda ner de blanketter, mallar och checklistor som behövs i just det steget.

Länken till processkartan hittar du i spalten till höger.