Region Östergötland

Riktlinjen för samordnad vård- och omsorgsplanering

Tydliga rutiner för samverkan mellan kommunerna i länet och Region Östergötland är en förutsättning för att ge god vård och omsorg. För att underlätta för berörda medarbetare att göra rätt finns det en gemensam riktlinje för både Region Östergötlands och kommunernas verksamheter. 

Riktlinjen är ett övergripande styrdokument med länkar till gällande rutiner för aktuella sakområden.

Riktlinjen för Samordnad vård- och omsorgsplanering i samband med sluten vård

Riktlinjen kompletteras med Manual Cosmic Link  som tydliggör rutiner och arbetssätt.