Region Östergötland

Riktlinje

Tydliga rutiner för samverkan mellan kommunerna i länet och Region Östergötland är en förutsättning för att ge god vård och omsorg. För att göra det lätt för berörda medarbetare att göra rätt finns det en gemensam riktlinje för både Region Östergötlands och kommunernas verksamheter.

Riktlinjen är ett övergripande styrdokument med länkar till gällande rutiner för aktuella sakområden.

 Riktlinjen Samordnad vård- och omsorgsplanering >>>