Region Östergötland

Klimakteriebesvär i övergångsåldern

Dokumentnamn:
Klimakteriebesvär i övergångsåldern
Dokumenttyp:
Vårdprocessprogram
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2016-10-31
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Norrköping och Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Kvinnoklinikerna i Norrköping och Linköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Mats Hammar överläkare Linköping, Leif Hidmark överläkare Norrköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping, Agneta Werner överläkare kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2014-74
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre