Region Östergötland

Demens - Vårdprogram för basal demensutredning - Östergötland

Dokumentnamn:
Demens - Vårdprogram för basal demensutredning - Östergötland
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Demens, basal demensutredning, utvidgad demensutredning
Giltig fr o m:
2019-11-21
Utfärdande enhet:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Målgrupp:
Vårdpersonal som utreder misstänkt demenssjukdom
Giltig t o m:
2022-11-21
Framtagen av:
Catarina Hjelm, öl MEGA US, Anna Segernäs Kvitting, spec allmänmed PVC, Karl Gustafsson, öl Ger klin ViN, Göran Karlsson, öl MSK LiM, Zahra Shakeri, spec allmänmed NiF
Godkänd av:
Produktionsenhetschef: Rolf Östlund NSC, Hélen Lövborg NSV, Lena Bergvin Lundqvist NSÖ, Magnus Oweling, NiF, Mara Kosovic PVC
Diarienummer:
NSC 2014-157
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre


Vårdprogrammet finns numera i Dokumenta: se LÄNK

Revisionshistorik:
150521 Uppdatering: Ändring av namn under rubriken Framtagen av Arbetsgrupp/Catarina Hjelm
  Första stycket justerat  
  Tillägg under stycket anamnes, basal status, kognitiva funktioner  
  Under rubrik Nationella länkar, NSÖ tillägg av länk.  
160829 Ändring av namn under rubriken framtagen av, första stycket justerat. Tillägg under basal status, Tillägg under läkemedelbehandling vid Alzheimers sjukdom Arbetsgrupp/Catarina Hjelm
191121

Uppdatering enligt reviderade nationella riktlinjer för Vård och omsorg vid demenssjukdom (dec 2017), samt utökad information kring läkemedelsbehandling

Arbetsgrupp