Region Östergötland

Könsstympning - vårdprocessprogram

Dokumentnamn:
Könsstympning - vårdprocessprogram
Dokumenttyp:
Vårdprocessprogram
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
könsstympning
Giltig fr o m:
2017-09-18
Utfärdande enhet:
Målgrupp:
Samtliga medarbetare
Giltig t o m:
2030-09-18
Framtagen av:
Josefin El Svensson, barnmorska Linköping, Maha Eichou Länstyrelsen Östergötland
Godkänd av:
Martin Magnusson, vårddirektör
Diarienummer:
HSN 2016-360
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla