Region Östergötland

Skabb och löss, riktlinjer för handläggning av

Dokumentnamn:
Skabb och löss, riktlinjer för handläggning av
Dokumenttyp:
Vårdprocessprogram
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Giltig fr o m:
2015-12-22
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Medarbetare inom regionen
Giltig t o m:
2017-12-22
Framtagen av:
Mari Berglind, medicinskt ledningsansvarig Hudkliniken, Britt Åkerlind verksamhetschef Vårdhygien, Eva Ljunggren verksamhetschef Hudkliniken
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2015-1038
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Nedanstående medicinska riktlinjer är skrivna utifrån tidigare aktuella riktlinjer och kan följas. Det finns brist på erfarenhet i den praktiska handläggningen av omfattande utbrott av skabb på flyktingboenden varför riktlinjerna är preliminära och kan komma att behöva justeras.
Vårdnivå/remiss

Diagnos och behandling sköts via primärvården.
Vid oklar diagnos kontaktas bakjour på hudkliniken och därefter eventuell remiss till hudkliniken.

Vid skabb på flyktingboenden:

A:
Primärvården ansvarar för diagnos och behandling samt handläggning av smittade och anhöriga.
Hudkliniken involveras om oklar diagnos eller behov av behandlingsdiskussion.
Vårdhygien stödjer med styrande dokument om smittspridning och vårdhygieniska rutiner.
http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Vardhygien---lokala-anvisningar-LiO/Skabb/
Flyktingboendet (dess huvudman) ansvarar för boendemiljön.
Se ovanstående för rengöring och tvätt av textiler på boendet.

B:
Vid omfattande utbrott på flyktingboende behöver primärvård, hudkliniken och smittskydd ta stöd av varandra och gemensamt skapa en handlingsplan.

C:
Om ingående aktörer inte själva kan hantera utbrotten inom befintliga riktlinjer/resurser lyfts frågan till Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.

Smittskydd
Skabb tillhör ej Smittskyddslagens diagnoser

Diagnos och utredning

Symtom:
Klåda. Beror på en allergisk reaktion på skabben. Klådan kan debutera efter ett par dygn och, om man ej haft skabb tidigare, upp till 10 veckor efter smittotillfället. Klådan förvärras kvälls- och nattetid.
 
Diagnos:
Genom påvisande av levande djur. Skabben hittas lättast på händer, mellan fingrarna och på fötter. Ses även genitalt, på bröstvårtor, vid naveln, ryggslut och armbågar.

Smitta:
Skabb smittar vid nära hud- till hudkontakt, troligen mer än 5 min. Kan även smitta via kläder, handdukar och sängkläder som någon med skabb använt de senast 3 dygnen. Även via solarier. Skabbdjuren kan överleva utanför människan 2-3 dygn.

Behandling

Vilka ska behandlas:
Den smittade, partner och familjemedlemmar. De som haft långvarig nära hud-till-hud kontakt med den smittade. Personal (som haft nära kontakt med smittad) med symtom, eller konstaterad smitta, ska behandlas samt deras respektive familjer.

Behandling:
Behandling av berörda ska ske samtidigt.

1. Tvätta/duscha kroppen noggrant.
 
2. Klipp ner naglarna så att behandlingsmedlet kommer åt.

3. Smörj in hela kroppen från halsen och nedåt med Tenutex kutan emulsion.
På spädbarn ska skalpen även smörjas in.
4. Efter att händer tvättats efter inledande behandling ska händerna smörjas in igen.

5. Tvätta/duscha av medlet efter 24 timmar.
Klåda kan kvarstå några veckor men ska avta. Kan lindras med lokal steroid.

6. Byt till rena kläder och sängkläder efter behandlingen. Kläder som använts de senaste 3 dagarna innan behandling ska tvättas. Skor och handskar som ej tål tvätt ska ej användas inom 3 dagar efter behandling.
Se styrande dokument: http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Vardhygien---lokala-anvisningar-LiO/Skabb/

Gravida:
Till gravida är Nix kräm 5 % förstahandsval. Licenspreparat! Ska tvättas av efter 12 timmar.

Löss

Vid misstanke om löss rekommendera luskamning och egenvård i enlighet med information på 1177. http://www.1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/http://www.1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/

Vårdnivå

Om klåda och osäkerhet om löss ansvarar primärvård för diagnos och behandlingsrekommendationer.

Vid löss på flyktingboenden:
Primärvården ansvarar för diagnos och behandling samt handläggning av smittade och anhöriga.

Smittskydd
Löss tillhör ej Smittskyddslagens diagnoser.

Diagnos

Symtom:
Ofta klåda.

Diagnos:
Levande löss som ses i samband med noggrann luskamning. Använd gärna hårbalsam. Förekomst av mörka gnetter (lusägg) på hårstråna.

Smitta:
Huvud mot huvudkontakt, så länge att en värmebrygga uppstår (31 ºC). Lusen överlever endast ett dygn utanför hårbotten.

Behandling

Behandling:
Egenvård i enlighet med behandlingsrekommendationer på 1177.
Använd medel son innehåller dimetikon. Följ instruktionen i förpackningen. Detta ska täcka håret från hårbotten till topparna. Finkamning av håret ska ske i 2 veckor 2-3 ggr/v.

Vilka ska behandlas:
De med konstaterad lusförekomst.
Ej smittade ska också finkamma sig i enlighet med ovan för att upptäcka eventuell lusförekomst.