Region Östergötland

Vårdprogram för suicidprevention för vuxna

Dokumentnamn:
Vårdprogram för suicidprevention för vuxna
Dokumenttyp:
Vårdprogram
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Suicid, suicidprevention
Giltig fr o m:
2016-09-01
Utfärdande enhet:
Psykiatri- och primärvården i Östergötland
Målgrupp:
Alla anställda
Giltig t o m:
2018-08-31
Framtagen av:
Andrea Capusan, Öl, Specialist i psykiatri, NSC, Berit Andersson, vårdenhetschef, NSV, Carin Tyrén, samordnare suicidprevention, NSÖ
Godkänd av:
Gerd Sandgren Lundström, NS-direktör NSV, Monica Hagman, NS-direktör NSÖ, Rolf Östlund, tf. NS-direktör NSC
Diarienummer:
NSÖ 2016-118
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre