Region Östergötland

Astma - vårdprocessprogram vuxna

Dokumentnamn:
Astma - vårdprocessprogram vuxna
Dokumenttyp:
Vårdprocessprogram
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
östgötafakta
Giltig fr o m:
2017-01-09
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Medarbetare inom Region Östergötland
Giltig t o m:
2019-10-20
Framtagen av:
Spec Lars Ahlbeck och öl Ulla Nyström Korander, Allergicentrum US
Godkänd av:
Martin Magnusson, vårddirektör
Diarienummer:
RS 2017-
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre