Region Östergötland

Psykiatri och habiliteringsenheten i Motala

Sidor för nedanstående vårdprogram har tagits bort. 

  • Missbruk och beroende åldersövergripande - läkemedel
  • Missbruk och beroende åldersövergripande - narkotika
  • Missbruk och beroende åldersövergripande - samsjuklighet
  • Missbruk och beroende åldersövergripande - ungdomar och missbruk
  • Personlighetsstörning - Vårdprogram för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning

Istället hänvisas till Nationella vård- och insatsprogram