Region Östergötland

Verksamheter

Länkarna i bilden fungerar enbart på Region Östergötlands intranät.
 
Region Östergötlands organisation Regiondirektör CKOC HMC - Hjärt- och medicincentrum SC - Sinnescentrum BKC - Barn- och kvinnocentrum DC - Diagnostikcentrum NSV -Närsjukvården i västra Östergötland NSC -Närsjukvården i centrala östergötland NSÖ -Närsjukvården i östra Östergötland NiF -Närsjukvården i Finspång PVC -Primärvårdscentrum Ftv - Folktandvården Lunnevads folkhögskola Naturbruksgymnasiet Ledningsstab CMIT - Centrum för verksamhetsstöd och utveckling KMC - Katastrofmedicinskt centrum