Region Östergötland

Verksamheter

Region Östergötlands största uppdrag är hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Vi har en samlad organisation för hälso- och sjukvården med specialiserade centrum som ansvarar för vården i hela länet. Region Östergötland leder och organiserar även det regionala utvecklingsarbetet och är regional kollektivtrafikmyndighet.

Organisationen har fem produktionsenheter där hälso- och sjukvården är den största. De andra är Folktandvården, Regionledningskontoret samt Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet.

Klickbara organisationsbilder

Nedan hittar du en övergripande organisationsbild och en organisationsbild för hälso- och sjukvården. Bilderna är klickbara och leder dig vidare till information på regionwebben och intranätet Lisa. Notera att informationen på Lisa inte är uppdaterad utifrån den nya organisationen. Det beror på att vi bygger ett nytt intranät. 

På regionwebben hittar du information om organisationen>>>

På det nya intranätet finns fler organisationsbilder>>>.

Organisationsschema - Region Östergötlands organisation: 


Organisation 2020

    Regionledning   Hälso- och sjukvård   Hälso- och sjukvårds stab   Folktandvård   Folktandvårdens stab   Regionledningskontor   Regionledningskontorets stab   Lunnevads folkhögskola

Hälso- och sjukvårdens organisation

 

Organisationsskiss Hälso- och sjukvård 2020

 

Vårddirektörer Hälso- och sjukvårdens stab Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Diagnostikcentrum Hjärtcentrum Medicincentrum  Primärvårdscentrum Psykiatricentrum Sinnescentrum Närsjukvården i västra Östergötland Närsjukvården i centrala Östergötland Närsjukvården i östra Östergötland