Region Östergötland

Verksamheter

Länkarna i bilden fungerar enbart på Region Östergötlands intranät.
 
Region Östergötlands organisation RegiondirektörCKOCHMC - Hjärt- och medicincentrumSC - SinnescentrumBKC - Barn- och kvinnocentrumDC - DiagnostikcentrumNSV -Närsjukvården i västra ÖstergötlandNSC -Närsjukvården i centrala östergötlandNSÖ -Närsjukvården i östra ÖstergötlandNiF -Närsjukvården i FinspångPVC -PrimärvårdscentrumFtv - FolktandvårdenLunnevads folkhögskolaNaturbruksgymnasietLedningsstabCMIT - Centrum för verksamhetsstöd och utvecklingKMC - Katastrofmedicinskt centrum