Landstinget i Östergötland

Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Barn- och kvinnocentrum


Information för vårdgivare


Barn- och kvinnocentrum bedriver verksamhet inom barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård i Östergötland.

Barnklinikerna tillhandahåller hälso- och sjukvård huvudsakligen inom specialiserad barn och ungdomsmedicin för barn och ungdomar upp till fyllda 18 år. 

Kvinnoklinikerna bedriver hälso- och sjukvård inom kvinno- och reproduktiv hälsa,  gynekologi och obstetrik. 

BKC bedriver forskning, utveckling och undervisning i nära samarbete med Linköpings universitet.

Verksamheten inom BKC bedrivs på länets tre sjukhus och vårdcentraler.

Handlingsplan BKC

 

 
 
 

Adress: 
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon:
010-103 00 00 (Växel)

E-postadress:
Barn-ochkvinnocentrum@regionostergotland.se

E-postadressen är endast
avsedd för leverantörer och
myndigheter.

Patienter hänvisas av
säkerhetsskäl till
1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

Vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet
ISO 9001 och miljöledningssystemet
ISO 14001 

ISO-logotype