Landstinget i Östergötland

Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Barn- och kvinnocentrum


Information för vårdgivare


Barn- och kvinnocentrum bedriver verksamhet inom barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård i Östergötland.

Inom barn- och ungdomsmedicin erbjuds hälso- och sjukvård till personer upp till 18 år inom de flesta medicinska sjukdomsgrupper. Exempel på sjukdomstillstånd hos patienterna är infektionssjukdomar, allergier, luftvägssjukdomar, diabetes, reumatiska sjukdomar, mag- tarmsjukdomar, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar och olika cancersjukdomar.

Verksamheten har också ansvar för neonatalvården i Östergötland det vill säga vården av för tidigt födda och sjuka nyfödda barn.

 

 
 
 

Adress: 
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon:
010-103 00 00 (Växel)

E-postadress:
Barn-ochkvinnocentrum@regionostergotland.se

E-postadressen är endast
avsedd för leverantörer och
myndigheter.

Patienter hänvisas av
säkerhetsskäl till
1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

Vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet
ISO 9001 och miljöledningssystemet
ISO 14001 

ISO-logotype