Region Östergötland

Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa - samverkansrutin

Samverkansrutin enligt anvisningarna i BBIC i samband med att barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende. Samverkansrutinen är framarbetad i samarbete mellan kommunerna och Region Östergötland.

Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa - gemensam samverkansrutin inklusive bilagor (1 Mb) 


Bilagor

Samverkansrutinens sex bilagor finns nedan tillgängliga även i wordformat för att det ska gå att lägga in kommunens logotyp.

De sex bilagorna är:

1. Samtycke till läkarundersökning och bedömning av tandhälsa samt inhämtande av journaler, överföring av uppgifter till BVC/SHV
2. Begäran om läkarundersökning enligt anvisningarna i BBIC
3. Utlåtande till socialnämnd - Läkarundersökning (BBIC) inför placering i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB)
4. Rutin för samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga 0-18 år i Östergötland
5. Mall för samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga 0-18 år i Östergötland
6. Begäran om bedömning av barns tandhälsa
7. Utlåtande till socialnämnd - Bedömning av tandhälsa inför placering i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB)

Bilagor till gemensam samverkansrutin för läkarundersökning och bedömning av tandhälsa (145 Kb)